Buhalteriams, finansininkams, vadovams, teisininkams, biurų administratoriams. JŪS PRIVALOTE ŽINOTI DAUGIAU!

Klausimai - atsakymai

split_long.png
Atsakymai į klausimus dėl pakuočių ir gaminių 2012 04 20

 

1. Įmonė įsiveža medienos lakštą, supakuotą ant vienkartinių padėklų. Šie padėklai apsaugo lakštą, kad būtų patogu jį transportuoti. Sąskaitoje nėra nurodyta, jog lakštą perkame supakuotą. Ar mums reikia mokėti mokesčius už šią pakuotę? Kaip įtraukti į apskaitą?

 

Vienkartiniai padėklai, ant kurių sudėti medienos lakštai, yra apmokestinamoji pakuotė. Kai medienos lakštas, padėtas ant vienkartinio padėklo, sudaro prekinį vienetą, padėklas įtraukiamas į apskaitą kaip pirminė pakuotė; jei keli medienos lakštai (prekiniai vienetai) padėti ant vieno padėklo – kaip tretinė (transportavimo) pakuotė.

 

2. Pakuotės maišeliai brokuoti (neužpildyti). Ar reikia už tokias nepanaudotas pakuotes mokėti mokestį?

 

Brokuoti (neužpildyti) pakuotės maišeliai nėra apmokestinamoji pakuotė, todėl už juos mokėti mokesčio nereikia.

 

3. Nusidėvėjusi, netinkama toliau naudoti, pakartotinio naudojimo pakuotė – padėklai atiduodami (parduodami) darbuotojams kaip kuras. Ar tai laikytina išleidimu į vidaus rinką ir ar reikia mokėti mokestį?

 

Netinkamų toliau naudoti padėklų pardavimas darbuotojams nėra išleidimas į vidaus rinką ir už juos mokėti mokesčio nereikia.

 

4. Produkcija supakuota į polietileninius maišelius ir į kartonines dėžes. Gaminių kiekis pakuotėse skiriasi. Realiai pakuotę galima apskaičiuoti tik vidutiniais dydžiais. Ar galima apskaičiuoti pakuotę taip: atrinktas kelias pakuotės pasverti, surašius svėrimo aktą taikyti vidutinį išvestinį svorį?

 

Mokestis už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis mokamas už faktiškai išleistą į LR vidaus rinką pakuotės kiekį pagal medžiagas. Jeigu prekiniams vienetams supakuoti sunaudojami skirtingi pakuotės kiekiai, tai panaudotą gaminiams pakuoti ir išleistą į LR vidaus rinką pakuotės kiekį reikėtų apskaičiuoti pagal faktinį gaminiams supakuoti panaudotą pakuotės kiekį.

 

5. Įmonė importuoja ant ričių suvyniotą lyną. Ar ritės yra pakuotė – pirminė arba antrinė?

 

Ritės nėra pakuotės.

 

6. Gaminame lipnią stogo dangą. Po 10 m2 suvyniojame ant kartoninių šerdžių. Sąskaitose parduodami nurodome ir m2, ir rulonų kiekį. Ar šerdys yra pirminė pakuotė?

 

Šerdys, kaip ir ritės, nėra priskiriamos prie pakuotės.

 

7. Įmonė iš Lenkijos atsivežė įrengimą, supakuotą ant europadėklo. Padėklas įrašytas sąskaitoje atskira eilute, ir mes apmokame už jį tiekėjui. Ar tai pakuotė? Ar ji pirminė, ar tretinė?

 

Europadėklas, ant kurio buvo padėtas įrenginys, yra pakuotė. Jeigu ant europadėklo buvo importuotas vienas įrenginys (prekinis vienetas), tai europadėklas yra pirminė pakuotė.

 

8. Pakuotės maišeliai perkami parduotuvėje. Kaip nustatyti maišelių svorį, jei sąskaitoje faktūroje jis nenurodytas?

 

Jei sąskaitoje nenurodytas maišelio svoris, jo svorį reikia nustatyti, pasveriant maišelį..

 

9. Importuojame prekes ant europadėklų. Kartkartėmis grąžiname tiekėjams tuščius padėklus. Į vidaus rinką jie neišleidžiami. Kaip tai įtraukiama į apskaitą?

 

Pakuotės (padėklai), ant kurių importuojate gaminius, yra mokesčio objektas. Tačiau jeigu grąžinate jas, jos turėtų būti įtraukiamos į apskaitą. Tada iš įmonės apskaitos dokumentų matytųsi, kad jas grąžinate, ir deklaruoti nereikėtų.

 

10. Kavinė parduoda savo produkciją vienkartiniuose induose. Klientų panaudotus indus surenkame. Už atliekų išvežimą mokame įmonei pagal jos pateikiamas sąskaitas faktūras. Ar mums reikia mokėti aplinkos teršimo mokestį už panaudotus ir priduotus vienkartinius indus?

 

Atliekų pridavimas neatleidžia nuo mokesčio, todėl už panaudotus (išleistus į LR vidaus rinką) vienkartinius indus turite mokėti mokestį.

 

11. Prekiaujame rankiniais ir sieniniais laikrodžiais. Rankinius laikrodžius gauname sudėtus į mažas kartono dėžutes po 10 vnt., o atskirai dėžėse gauname dekoratyvines dėžutes. Parduodamą laikrodį dedame į jas, o paskui dar ir į maišelį prekėms nešti. Sieniniai laikrodžiai gaunami sudėti į dideles dėžes po 10 vnt.; jose kiekvienas laikrodis įpakuotas į kartoninę dėžutę, o viduje – dar į apsauginį celofano maišelį. Kuri iš šių prekių laikoma prekiniu vienetu? Kurios iš šių pakuočių yra pirminės, o kurios antrinės?

 

Kartono dėžutės, į kurias sudėti rankiniai laikrodžiai (po 10 vnt.), ir dėžės, kuriose gaunate dekoratyvines dėžutes, yra antrinės pakuotės, o maišeliai prekėms nešti – pirminė pakuotė. Dėžės, kuriose sudėti sieniniai laikrodžiai (po 10 vnt.), yra antrinė pakuotė, o dėžutė ir celofanas, į kuriuos įdėtas vienas laikrodis (prekinis vienetas), sudaro pirminę pakuotę.

 

12. UAB A iš UAB B perka supakuotas prekes. UAB A jas išpakuoja ir vienetais ar kilogramais parduoda pirkėjams. Ar UAB A privalo mokėti pakuotės mokesčius?

 

Jeigu UAB A, parduodama prekes vienetais, kilogramais, papildomai gaminiams pakuoti nenaudoja pakuotės, tai mokesčio mokėti neprivalo.

 

13. Mūsų įmonės veikla – žvejyba. Užsakovai pateikia mums plastmasines dėžes, į kurias dedame sugaunamas žuvis. Laivui parplaukus, pirkėjai pasiima prikrautas dėžes ir vėl atveža tuščias kito reiso žuvims sudėti. Ar žvejybos įmonė pirkėjo pateiktą pakuotę turi įtraukti į apskaitą kaip pakartotinio naudojimo? Ar tai pirkėjo rūpestis?

 

Pakuotės apskaitą tvarkyti ir mokestį mokėti privalo asmuo, kuris supakuoja gaminį ir išleidžia į vidaus rinką. Šiuo atveju Jūs pakuojate gaminius (žuvis), todėl ir apskaitą vykdote Jūs, nebent sutartyse būtumėte numatę, kad Jūs teikiate tik žuvies sugavimo ir pakavimo paslaugą užsakovui.. Tada užsakovas privalėtų tvarkyti apskaitą ir mokėti mokestį.

 

14. Importuojame alkoholį iš trečiųjų šalių. Ar pirminė pakuotė yra butelis? Ar banderolės ir etiketės, kurias klijuojame ant šių butelių, yra pakuotė?

 

Etiketės yra pakuotė, banderolės yra pakuotės dalys. Pakuotė svorį galima pridėti prie vyraujančios medžiagos (stiklinės pakuotės) svorio ir įtraukti į apskaitą bendrą pakuotės svorį pagal vyraujančią medžiagą (stiklą).

 

15. Įmonė gamina pjuvenų briketus. Jie pakuojami į maišus. Panaudotus maišus perkame iš kitos įmonės, kuri juose pakavo cukrų ir vieną kartą mokestį jau sumokėjo. Ar tai yra pakuotė, skirta briketams?

 

Mokestis mokamas už pakuotės kiekį, sunaudotą gaminiams pakuoti ir išleistą į LR vidaus rinką, nepriklausomai nuo to, ar ši pakuotė yra nauja, ar naudota.

 

16. Atliekų tvarkymo užduotyse, pvz., plastikinės pakuotės, nurodytas tvarkymo būdas: naudojimas 25%, iš jo perdirbimas 20%. Kas tas naudojimas?

 

Atliekų perdirbimas yra vienas iš atliekų naudojimo būdų. Tai reiškia, kad iš 25% panaudoto plastikinės pakuotės atliekų kiekio ne mažiau kaip 20% būtų perdirbta..

 

17. Kainos lipdukas. Ar tai pakuotė?

 

Kainos lipdukas – pakuotės dalis.

 

18. Ar dovanų maišeliai, parduodami kaip prekės, yra apmokestinamoji pakuotė?

 

Ne, jei jų pardavimo vietoje į juos nėra įpakuojamos kartu parduodamos prekės (dovanos).

 

19. Gaminame kartono ritinius (~1 t svorio). Ritiniai nepakuojami. Ant jų užklijuojama etiketė ir juostelė (popierinė) su įmonės pavadinimu. Ar etiketę ir juostelę reikia laikyti apmokestinama pakuote?

 

Taip.

 

20. Importuojame chemines medžiagas plastikiniuose maišuose ant medinių padėklų. Dalis padėklų grąžinama, yra dokumentai. Ar teisinga, kad grąžinamo padėklų kiekio deklaracijoje nepateikiame? Tokia yra RAAD nuomonė.

 

Taip.

 

21. Įmonė atlieka siuvimo iš užsakovo medžiagų paslaugas. Gauta medžiaga supakuota rulonuose. Rulono šerdis – kartonas, užvyniotas polietilenas. Siūlai supakuoti taip: plastikinė šerdis, polietilenas, kartoninė dėžutė. Kaip medžiagos pakuotę skaičiuojame ir kartoną, ir polietileną, o kaip apskaičiuoti siūlų pakuotę, kokią medžiagą iš trijų imti?

 

Medžiagos rulono šerdis ir siūlų šerdis nėra pakuotė. Medžiagos ir siūlų polietilenas yra pirminė pakuotė, o siūlų kartoninė pakuotė yra antrinė pakuotė. Siūlų pakuotė – plastikinė pirminė ir popierinė antrinė pakuotė, kurios yra mokesčio objektas (medžiagos polietilenas taip pat).

 

22. Ar Lietuvoje perkami panaudoti padėklai gali būti priskiriami prie susigrąžintos pakuotės? Prekės parduodamos Lietuvoje.

 

Taip

 

23. Ar fotonuotraukoms skirti vokai yra pakuotė?

 

Ne.

 

24. Prekes (buitinę techniką) įsigijome iš Lietuvos įmonės. Dalį išpakuojame iš dėžių ir parduodami apvyniojame tampria plėvele, kurią perkame iš kitos įmonės. Ar ši plėvelė mums yra apmokestinamoji pakuotė?

 

Taip.

 

25. Įmonė prekiauja vaikiškais drabužiais. Parduotuvėje drabužiai sukabinti ant pakabų, kurių neparduodame ir naudojame pakartotinai. Ar tai pakuotė? Ar pakuotė yra tos pakabos, kurias įsivežame kartu su drabužiais ir parduodame pirkėjui?

 

Pakabos nėra pakuotė.

 

26. Jeigu įmonė iš kitos įmonės perka maisto produktų, supakuotų vienkartiniuose induose, ir paskui parduoda mažmeninėje prekyboje, kas turi mokėti pakuotės mokestį?

 

Mokesčio mokėtojai yra gamintojai ir (ar) importuotojai, iš kurių šiuos maisto produktus Jūs įsigijote Lietuvoje, jums mokesčio mokėti nereikia.. Jūs būsite mokesčio mokėtojas, jei realizuosite jūsų pačių į Lietuvą įsivežtus produktus.

 

27. Įmonė reprezentaciniams tikslams turi kavos aparatą, jį nuomojasi ir kavą pilsto į vienkartinius puodelius. Kaip dėl pakuotės mokesčio? Ar mūsų įmonė už tai turi mokėti?

 

Taip

 

28. Importuojame kondicionierius, kurie taip įpakuoti: kartoninė dėžė – 3 kg, polietilenas – 0,200 kg, polisterolis – 0,100 kg. Ar galima šį pakuotės tipą – popierinį ir kartotinį laikyti vyraujančiu?

 

Taip. Pakuotę pagal vyraujančią medžiagą galima apskaičiuoti, jeigu viena medžiaga pakuotėje sudaro 90 proc. ar daugiau sudėtinės pakuotės svorio.

 

29. Gamintojas įsiveža supakuotą žaliavą arba prekę pakuotėje. Žaliavą panaudoja gamyboje arba realizuoja smulkesnėje pakuotėje. Į panaudotą pakuotę (išpakavus) vėl supakuoja žaliavą arba prekę ir juos eksportuoja. Kaip dėl pakuotės apskaitos ir mokesčių?

 

Už visą importuotą ir panaudotą gaminiams pakuoti pakuotės kiekį, kurį išleidžiate į LR vidaus rinką (perduodate kitam asmeniui ar sunaudojate savo veikmėms), turite apskaičiuoti ir mokėti mokestį. Už eksportuotą pakuotės kiekį mokesčio mokėti neturite.

 

30. Įmonė A importuoja verpalus iš Baltarusijos. Verpalai ant plastmasinių ričių ir dar supakuoti kartoninėse dėžutėse. Kokia tai pakuotė? Ką reikia įtraukti į ataskaitą ir už ką mokėti mokesčius?

 

Plastmasinės ritės nėra pakuotė, o kartonines dėžutes privalote įtraukti į apskaitą kaip antrine popierinę pakuotę ir mokėti mokestį.

 

31. Įmonė gamina medžioklei skirtus prožektorius. Įpakuoja juos į odinius dėklus, tada į kartonines įpakavimo dėžutes po 1vnt. Ar odiniai dėklai yra apmokestinamoji pakuotė?

 

Odiniai dėklai nėra pakuotė.

 

32. Iš Italijos įvežta kosmetika, pažymėta: PE, PET, PETS. Ar tai reikia suprasti kaip PET?

 

Pakuočių ženklinimą nustato Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės.. Ne, PET yra polietilentereftalatas, kuris turi būti atskirai nuo kitų plastiko rūšių apskaitomas, deklaruojamas ir už jį mokamas mokestis. Visų kitų kodų (rūšių) plastikai apskaitomi kartu kaip plastikinė pakuotė, neišskiriant pagal konkrečias rūšis.

 

33. Mūsų įmonė gamina metalines konservų dėžutes. Jas supakuojame į gofro dėžes ir parduodame Lietuvoje. Gofro dėžės yra pakuotė. Ar tuščios konservų dėžutės yra metalinė pakuotė? Ar už jas reikia mokėti?

 

Tuščios konservų dėžutės nėra mokesčio objektas ir už jas mokėti mokesčio nereikia.

 

34. Įmonė iš Lietuvos įmonės perka dažus, supilstytus į plastmasinius kibirus. Kibiras atidengiamas, įpilama pigmento, paskui tas pats kibiras parduodamas klientui (Lietuvos įmonei). Ar tai yra pakuotė? Ar ji apmokestinama?

 

Kibiras yra pakuotė. Jums mokėti mokesčio nereikia, nes dažus įsigijote iš Lietuvos įmonės.

 

35. Supakuotas produktas perkamas Lietuvoje ir vėliau dalyvauja tolesnėje gamyboje. Produktas – trąšos, chemikalai – sunaudojami gamyboje. Lieka plastikinės pakuotės atliekos. Jas privalu tvarkyti pagal atliekų įstatymą. Kaip teisingai vykdyti buhalterinę apskaitą, nes perdirbimo firmos jas superka ir tam reikia surašyti dokumentus?

 

Plastikinės pakuotės atliekoms tvarkyti taikomi reikalavimai, nustatyti Atliekų tvarkymo taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

 

36. Perkame maišelius, į kuriuos dedame klientų prekes. Ar juos reikia įtraukti į apskaitą kaip plastikinę pakuotę ir taikyti 1,80 Lt/kg tarifą?

 

Taip, jei maišeliai plastikiniai.

 

37. Galbūt yra kokių nors pakuotės mokesčio lengvatų žemės ūkio produkciją perdirbančiai įmonei?

 

Ne.

 

38. Kokia pakuotės rūšis yra mediniai padėklai, ant kurių gaunamos prekės? Prekės nuimtos, padėklai liko įmonėje.

 

Mediniai padėklai dažniausiai būna tretinė (transportavimo) pakuotė. Rūšis pagal medžiagas – medinė (kita) pakuotė.

 

39. Kuris būdas iš ES įvežamų prekių pakuotės svoriui apskaičiuoti yra teisingas: 1) pačios įmonės pasverta pakuotė (jos svoris); 2) CMR įrašytų neto ir bruto svorių skirtumas (jis dažnai neatitinka tikrojo)?

 

Pakuotės kiekis turėtų būti apskaičiuojamas pagal tikrąjį (faktinį) svorį.

 

40. Prekiaujame gėlėmis. Perkame vyniojamą popierių joms supakuoti. Ar mokamas pakuotės mokestis?

 

Taip.

 

41. Gydymo įstaiga iš ES šalies gavo labdaros: chalatų ir kitų daiktų dėžėse. Ar reikia mokėti mokesčius už pakuotes ir teikti ataskaitą?

 

Taip.

 

42. Įmonėje iš kartono gaminamos dėžutės. Jos parduodamos (kaip gaminys) kitoms įmonėms, kurios į jas supakuoja savo produkciją. Ar tos dėžutės (jų svoris) turi būti surašomos į pakuočių apskaitos ataskaitas (kaip pagaminta ir į vidaus rinką išleista tuščia pakuotė) ir ar reikia už jas mokėti pakuotės mokestį?

 

Pagamintos ir į vidaus rinką išleistos tuščios pakuotės kiekį reikia nurodyti ataskaitoje, mokestis už tuščias pakuotes nemokamas.

 

43. Kavinė-baras iš Lietuvos įmonės perka sultis tetrapakuose dėžėmis po 12 vnt. Sultys išpilstomos į stiklines lankytojams. Ar reikia mokėti už tuščią pakuotę?

 

Ne.

 

44. Parduodu dulkių siurblį su akumuliatoriumi. Ar akumuliatorius yra atskirai apmokestinamas?

 

Ne. Tačiau reikia vykdyti akumuliatorių apskaitą

 

45. Įmonė remontuoja pastatą. Perka į dėžutes supakuotas plytas su padėklais. Ar ši įmonė turi mokėti mokestį už pakuotę?

 

Jeigu supakuotas plytas įsivežate į Lietuvą, reikia, o jei įsigyjate Lietuvoje, tada ne.

 

46. Įmonė perka žaliavas, supakuotas į popierinius maišus. Išardžius pakuotę ji perduodama antrinių žaliavų supirkimo punktui (visiškai visa). Ar turėtume mokėti pakuotės mokestį ir šią pakuotę įtraukti į apskaitą?

 

Taip, jeigu supakuotas žaliavas importuojate (įvežate).

 

47. Mažmeninė baldų prekybos įmonė baldus iš gamintojo gauna supakuotus plėvele. Laikant sandėlyje, kad nesusigadintų, jie dar papildomai apvyniojami plėvele. Vežant pirkėjui plėvelė nuimama. Ar tai apmokestinama? Ūkio sandėlyje užpajamuota.

 

Turite apskaičiuoti ir mokėti mokestį už tą pakuotės kiekį, kurį panaudojote gaminiams pakuoti.

 

48. Įmonė importuoja spausdintuvų kasetes ir jas parduoda Lietuvoje. Ar kasetė, pripildyta rašalo, yra apmokestinama pakuotė?

 

Ne.

 

49. Kas – antrinė ar tretinė pakuotė – yra prekės, supakuotos į kartonines dėžes ir sukrautos ant padėklo? Prekės supakuotos į polietileno plėvelę pakais, kurie sudėti ant padėklo.

 

Padėklas – tretinė (transportavimo) pakuotė. Jeigu dėžėse sukrautos prekinių vienetų grupės, tai jos yra antrinė pakuotė. Jeigu dėžė su gaminiu sudaro prekinį vienetą, tai dėžė bus pirminė pakuotė.

 

50. Siūlai parduodami kg įvairiose kartoninėse dėžėse. Dėžės po kelias sudėtos ant padėklų ir viskas aptraukta plėvele. Ar tai yra visa pirminė sudėtinė pakuotė?

 

Dėžės yra pirminė, plėvelė – antrinė, o padėklas – tretinė (transportavimo) pakuotė.

 

51. Įmonė perka plastikinius maišus, juos pajamuoja medžiagų sandėlyje; į maišus supakuoja pavojingas atliekas ir veža perduoti utilizavimo įmonei. Ar įmonė turėtų mokėti mokestį už šią pakuotę?

 

Taip.

 

52. Prekes gavome ant padėklų, kuriuos panaudojome savo sandėliui apšildyti, surašėme jų panaudojimo aktą. Ar reikalinga mokėti pakuotės mokestį?

 

Jei pakuotė buvo importuota (įvežta), tada reikia.

 

53. Apmokestinamas gaminys yra galvaninis elementas. Jis yra supakuotas kartu su laikrodžiu. Ar reikia vykdyti atskirą galvaninių elementų apskaitą?

 

Taip.

 

54. Importuojama lipni plėvelė rulonais (naudojama reklamos gamybai). Ar rulonai yra pakuotė?

 

Šerdys, ritės nėra priskiriamos prie pakuotės.

 

55. Lipni plėvelė yra paklijuota ant popieriaus. Plėvelė naudojama dėžėms apklijuoti. Ar tas popierius yra pakuotė?

 

Taip.

 

Aplinkos ministerijos inf.

 

Prenumeruokite naujienas

RSS

split

split

Savaitės sentencija

Nori išgirsti protingą atsakymą, protingai ir klausk.

J. V. Gėtė

Senesnės sentencijos

B U H A L T E R I !

Buhalterio kalendorius

<
2018 m. birželis
>
I
II
III
IV
V
VI
VII
28
29
30
31
1
MOKESČIŲ KALENDORIUS
NEMOKAMI seminarai
Akcijos
REIKŠMINGOS datos
Renginiai
 
 

Verta žinoti

Lietuvos Respublikos Seimas 2018-uosius paskelbė Sąjūdžio, Adolfo Ramanausko-Vanago, Tėvo Stanislovo, Simono Daukanto metais.

split

NAUJI mokymai - Tapkite profesionalu su LINKEDIN

AKTUALŪS nuotoliniai mokymai IŠMANUSIS BIURAS

→  SUSIDOMĖJOTE?

split

Vardadieniai

split

Knygos eurais – dar pigiau!

 

10,14€  9,00 €  Pristatymas nemokamas

 

9,56€  8,00 €   Pristatymas nemokamas