Buhalteriams, finansininkams, vadovams, teisininkams, biurų administratoriams. JŪS PRIVALOTE ŽINOTI DAUGIAU!

Buhalterio kalendorius

split_long.png
Būtini atlikti darbai iki lapkričio 16 d.

 

Iki lapkričio 16 d.

 

2020-11-16


Deklaruoti

Angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracija (FR0566)

Suskleisti «

Mokestis

Angliavandenilių išteklių mokestis

Mokestinis laikotarpis

2020-07-01 - 2020-09-30

Pateikiama tinkamai užpildyta deklaracijos FR0566 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu  Nr. V-232 „Dėl  Angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracijos FR0566 formos užpildymo taisyklių patvirtinimo“.

 

2020-11-16


Deklaruoti

Angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracija (FR0566)

Suskleisti «

Mokestis

Angliavandenilių išteklių mokestis

Mokestinis laikotarpis

2020-07-01 - 2020-09-30

Pateikiama tinkamai užpildyta deklaracijos FR0566 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu  Nr. V-232 „Dėl Angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracijos FR0566 formos užpildymo taisyklių patvirtinimo“.

 

2020-11-16


Deklaruoti

Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracija (KIT708)

Suskleisti «

Mokestis

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

Mokestinis laikotarpis

2020-07-01 - 2020-09-30

Pateikiama tinkamai užpildyta deklaracijos KIT708 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-614/VA-99 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos formų, jų pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo“.

 

2020-11-16


Mokėti

Akcizai

Suskleisti «

Deklaracijos forma

Akcizų deklaracija (FR0630)
Asmens akcizų deklaracija (FR0630A)

Mokestinis laikotarpis

2020-10-01 - 2020-10-31

Įmokos kodas

1001 Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, mokami vienu įmokos kodu

Pagal Akcizų įstatymo nuostatas akcizų mokėtojai yra: sandėlių savininkai, registruoti gavėjai, registruoti siuntėjai, laikinai registruoti gavėjai, taip pat kiti asmenys, kurie pagal Akcizų įstatymo nuostatas privalo deklaruoti ir mokėti akcizus.

Šie asmenys, Akcizų įstatymo 10, 14, 15, 16, 50, 56, 60, 67 ir 68 straipsniuose nurodytam mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, privalo apskaičiuoti į biudžetą mokėtiną (iš biudžeto grąžintiną) Prekių akcizų sumą.

 

2020-11-16


Deklaruoti

Akcizų deklaracija (FR0630)

Suskleisti «

Mokestis

Akcizai

Mokestinis laikotarpis

2020-10-01 - 2020-10-31

Pagal Akcizų įstatymo nuostatas akcizų mokėtojai yra: sandėlių savininkai, registruoti gavėjai, registruoti siuntėjai, laikinai registruoti gavėjai, taip pat kiti asmenys, kurie pagal Akcizų įstatymo nuostatas privalo deklaruoti ir mokėti akcizus.

Šie asmenys, Akcizų įstatymo 10, 14, 15, 16, 50, 56, 60, 67 ir 68 straipsniuose nurodytam mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, privalo apskaičiuoti į biudžetą mokėtiną (iš biudžeto grąžintiną) Prekių akcizų sumą.

Ši suma, vadovaujantis Akcizų įstatymu ir taisyklėmis, apskaičiuojama užpildytoje FR0630 formos deklaracijoje ar FR0630A formos deklaracijoje ir atitinkamuose jų prieduose,  patvirtintus VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. VA-106 ,,Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

 

2020-11-16


Deklaruoti

Dividendų pelno mokesčio deklaracija (FR0640)

Suskleisti «

Mokestis

Pelno mokestis

Mokestinis laikotarpis

2020-10-01 - 2020-10-31

Pateikiama tinkamai užpildyta deklaracijos FR0640 forma ir jos priedai: FR0640U priedas „II. Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir nuo jų išskaičiuotas pelno mokestis“ ir FR0640G priedas „III. Iš užsienio vienetų gauti apmokestinami dividendai ir nuo jų apskaičiuotas pelno mokestis“.
Šios formos patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr.VA-101 ,,Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“.

 

2020-11-16


Deklaruoti

Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracija (FR0313)

Suskleisti «

Mokestis

Pelno mokestis

Mokestinis laikotarpis

2020-10-01 - 2020-10-31

Pateikiama tinkamai užpildyta deklaracijos FR0313 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 40 ,,Dėl Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo“.

 

2020-11-16


Mokėti

Pelno mokestis

Suskleisti «

Deklaracijos forma

Dividendų pelno mokesčio deklaracija (FR0640)
Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracija (FR0313)

Mokestinis laikotarpis

2020-10-01 - 2020-10-31

Įmokos kodas

1001 Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, mokami vienu įmokos kodu

Sumokamas pelno mokestis.

 

2020-11-16


Mokėti

Privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir stačiojo miško pardavimo pajamų

Suskleisti «

Deklaracijos forma

Privalomų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracija (FR0463)

Mokestinis laikotarpis

2020-10-01 - 2020-10-31

Įmokos kodas

1001 Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, mokami vienu įmokos kodu

Sumokami privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. miško valdytojo, fizinio asmens, privalomųjų atskaitymų mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.

Miško valdytojai, fiziniai asmenys, privalomuosius atskaitymus privalo apskaičiuoti ir tinkamai užpildytą deklaracijos FR0463 formą pateikti VMI, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos.

Privalomieji atskaitymai turi būti sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iki nustatyto deklaracijos FR0463 formos pateikimo termino pabaigos.

Miško valdytojai, fiziniai asmenys, privalomuosius atskaitymus į Lietuvos valstybės biudžetą moka šiais terminais:
- iki kito mokestinio laikotarpio, einančio po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos, deklaracijos FR0463 forma pateikiama ir priklausanti mokėti privalomųjų atskaitymų suma mokama už 2019 m. ar vėlesnius mokestinius laikotarpius;
-. iki 2019 m. gegužės 1 d. deklaracijos FR0463 forma pateikiama ir priklausanti mokėti privalomųjų atskaitymų suma mokama už 2018 m. antrąjį pusmetį;

 

2020-11-16


Deklaruoti

Mėnesinė pajamų mokesčio deklaracija (GPM313)

Suskleisti «

Mokestis

Gyventojų pajamų mokestis

Mokestinis laikotarpis

2020-10-01 - 2020-10-31

Pateikiama tinkamai užpildyta Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 forma, patvirtinta VMI prie FM viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-121.

 

2020-11-16


Mokėti

Angliavandenilių išteklių mokestis

Suskleisti «

Deklaracijos forma

Angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracija (FR0566)

Mokestinis laikotarpis

2020-07-01 - 2020-09-30

Įmokos kodas

1001 Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, mokami vienu įmokos kodu

Sumokamas angliavandenilių išteklių mokestis.

 

2020-11-16


Deklaruoti

Privalomų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracija (FR0463)

Suskleisti «

Mokestis

Privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir stačiojo miško pardavimo pajamų

Mokestinis laikotarpis

2020-10-01 - 2020-10-31

Pateikiama tinkamai užpildyta deklaracijos FR0463 forma. Forma ir jos pildymo bei pateikimo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr.V-179 „Dėl Privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“.

 

2020-11-16


Mokėti

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

Suskleisti «

Deklaracijos forma

Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracija (KIT708)

Mokestinis laikotarpis

2020-07-01 - 2020-09-30

Įmokos kodas

1001 Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, mokami vienu įmokos kodu

Sumokamas valstybinių gamtos išteklių naudojimo mokestis.

 
Kategorija MOKESČIŲ KALENDORIUS
Data 2020-10-27 - 2020-11-16
 
> Atgal

Gaukite naujienas el. paštu

RSS

split

split

Savaitės sentencija

Nori išgirsti protingą atsakymą, protingai ir klausk.

J. V. Gėtė

Senesnės sentencijos

B U H A L T E R I !

Buhalterio kalendorius

<
2021 m. kovas
>
I
II
III
IV
V
VI
VII
1
2
3
4
Akcijos
MOKESČIŲ KALENDORIUS
NEMOKAMI seminarai
Renginiai
REIKŠMINGOS datos
 
 

Verta žinoti

Lietuvos Respublikos Seimas 2021-uosius paskelbė Jono Karolio Chodkevičiaus, Vytauto Mačernio, Juozo Zikaro, kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos, Juozo Lukšos-Daumanto, Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado, Lietuvos totorių istorijos ir kultūros, archyvų, Marijos Gimbutienės metais

split

NAUJI mokymai - Tapkite profesionalu su LINKEDIN

AKTUALŪS nuotoliniai mokymai IŠMANUSIS BIURAS

→  SUSIDOMĖJOTE?

split

Vardadieniai

split

Šiandien orai Lietuvoje

Orai Vilniuje Orai Kaune Orai Klaipėdoje Orai Panevėžyje Orai Alytuje Orai Marijampolėje Orai Utenoje Orai Kėdainiuose Orai Ukmergėje Orai Mažeikiuose

9,56€  8,00 €   / IŠPARDUOTA!